Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 1
Image Size
861 KB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
104
Favourites
24 (who?)
Comments
14
Downloads
4
×
hello autumn boy by bibi97nd hello autumn boy by bibi97nd
PSD by :iconseolilihyun: 
Add a Comment:
 
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Interface Designer
trai đẹp hơn art :'( = )))
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Digital Artist
đó là điều đương nhiên :))
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Artist
cái này là trai đẹp hay art đẹp ??? :<
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Digital Artist
tùy m nhận định :)))
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Artist
thế thì cả hai :^
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Digital Artist
m làm t phấn khởiiiiiiiiii
mai ra lò thêm art nữa Frozen - Olaf's Icon 
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jul 3, 2014  Student Artist
Ừa ! Ra nhìu nhìu vào :^
t ngóng :^
*chống cằm* *huýt sáo*
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Jul 8, 2014  Student Digital Artist
giống bộ dạng lưu manh :)))
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jul 9, 2014  Student Artist
Blossom Blinkie đó gọi là hăm dọa đấy :^
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Jul 9, 2014  Student Digital Artist
t ra nhiều art lắm còn j nữa *lắc mông* 
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: